...

Amsterdam op kop als het gaat om duurzame inkoop

Sinds 2015 bevordert de overheid een milieuvriendelijk inkoopbeleid. Niet langer mag alleen de prijs doorslaggevend zijn bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid, maar moeten ook het milieu en sociale effecten meegewogen worden. Greenpeace gaf het onderzoeksbureau CLM opdracht het inkoopbeleid van Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, Almere, Breda, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Tilburg en Utrecht onder de loep te nemen. Het onderzoeksresultaat werd gepubliceerd in december 2016.

Gekeken werd naar de inkoop duurzame voedselproducten, de inkoop duurzame sierteeltproducten en naar gebruik van bestrijdingsmiddelen bij onderhoud groen en straatverharding. Voor ons is natuurlijk interessant om te zien hoe Amsterdam scoort op de inkoop van voedsel, waaronder de producten die in de automaten te vinden zijn.

 

Niet alleen op de inhoud van de automaten, maar ook op bijna alle punten scoort Amsterdam het hoogst. Het merendeel van de tien gemeenten, zo schrijft het onderzoeksbureau, volgt globaal de eisen van PIANOo t.a.v het inkoopbeleid, maar de verschillen in ambitie zijn groot. Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen voeren het meest ambitieuze beleid en in bijna alle staatjes staat Amsterdam aan kop. Opvallend maar ook logisch voor Greenpeace is, dat zij een groter gewicht geeft aan EKO boven fairtrade. Het rapport is een opsteker en compliment voor het gemeentebestuur.

Hans Beerends